Risk Analizi Yaptırın

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Risk Analizi Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Planları için firmamız kuruluşunuzu yerinde ziyaret ederek Risk Analizlerinizi yeni iş güvenliği kanununa göre uygun şartlarda gerçekleştirmektedir.


Başvuru Formu yada İletişim

Error
  • You are not authorised to view this resource.

Hem kanuni hemde iş sağlığı ve güvenliği açısından üzerinize düşenleri yerine getirebilmek ve daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için risk analizi raporunuzu en kısa sürede yaptırmanızı tavsiye ediyoruz!

Para Cezaları

30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı Kanun'la çalışma hayatında önemli yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 26. maddesi ile uy

Risk Renkleri

Risk Analizinde kullanılan önemli 4 (dört) renk vardır ve aşağıdaki anlamları ile sizleri ikaz eder Belirlenen Riskleri Ortadan Kaldırmak İçin Ek Kontrol Tedbirleri Almaya Gerek Olmayabilir, Belirlenen ri

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi ekt

Bilinmesi Gerekenler

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek

Yasada Erteleme

30 Haziran 2012' de Resmi Gazete

Ertlenme Olmayanlar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven

NEDEN RİSK ANALİZİ MERKEZİ

Riskleri analiz etmek, Risklerle mücadele etmek,İşin uygun hale getirilmesi,  

özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, 

Kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, yasal şartlara uygunluğu sağlamak için.

NEDEN RİSK ANALİZİ

Tehlikeler karşısındaki durumunuzu ortaya koyarak sağlıklı ve yasal çalışma şartları yakalarsınız.

Sonuçta, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için.

İşvereni ve çalışanı, sağlıklı ve adil bir düzene kavuşturduğu için.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Risk analizi yapılırken, işe, işçiye, çevreye, ekipmana, alt yapıya, bayan ve çocuk çalışma durumuna ve meslek hastalığına ve iş için yönetimsel uygulanabilir risk analizlerinin yapıldığına, uygun kişisel koruyucu ekipman yapısına dikkat edilmelidir.

Risk analizi ile acil durum planlarınında yapıldığına dikkat edilmeli, sadece risk analizi ile yetinilmemelidir.