Yazdır

slide1

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer mevzuat çerçevesinde işverenlere getirilen aşağıdaki yükümlülükler halen yürürlükte olup, bir erteleme yapılması söz konusu değildir. Buna göre;

 

- Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,

- Acil durum planı yapmak,

- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi,

- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi,

- İlk yardım eğitimleri ve sertifikaları

- Yangın eğitimleri ve sertifikaları,

- 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması,

- Çalışan temsilcisi atanması/seçilmesi,

- İş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması,

- Onaylı defter tutmak,

- Kazan, basınçlı kaplar, elektrikli aletler, jeneratör kontrol ve belgelendirmeleri yapılması,

- Ortam ölçümlerinin yaptırılması (İşyeri ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili kontrol, ölçüm, muayene, inceleme ve araştırma çalışması yapılması),

- 50 ve daha çok işçi çalıştırılan işyerlerinde işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği Uzmanı çalıştırılması ya da bu yükümlülüklerin OSGB'lerden hizmet alınarak yerine getirilmesi,

 

Gibi yükümlülükler için bir erteleme yoktur dikkat ediniz.