Yazdır

Acil Durum ProgramıTÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. İş Güvenliği Hizmetleri olarak, Acil Durum Plan ve Programlarını işletme alt yapısına uygun halde oluşturarak 6331 Sayılı Kanunun 11. Maddesine uygun Acil Durum Sistemi Uzmanlarımız tarafından hazırlanarak işletmelerin kullanımına sunulmaktadır.

Genellikle Risk Analizi Hizmetimizle birlikte sunulmaktadır.

 

Acil Durum Planlamasında,

İşletmelerde olması muhtemel endüstriyel kaza ve afetlere karşı alınacak tedbirlerin daha önceden planlanacak bir sistematik dahilinde yerine getirilmesini sağlayacak daha önceden belirlenmiş plan ve detayların yeni aktivitelere açık olmak üzere düzenlenmesi ve uygulanabilir konuma getirilmesi çalışmalarının bütünü Acil Durum Programını oluşturmaktadır. Kişilerin tutumlarının yönetimini ve organizasyonunun sağlanmasını sağlayan bir araçtır. Acil durumda ilgili kişilerin faaliyetleri, acil durumun niteliğine ve önem derecesine bağlı olarak olabildiğince programlı olmak zorundadır.

Acil Durum Yönetimi ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu(Kapsamdaki işletmeler) tarafından yürütülmekte olup, Acil Durum Kurulu organizasyonu tanımlanmış olmalıdır.

Sonraki aşamada acil durum ekipleri yapılandırılmalı ve gereli talimat ve uygulama prosedürleri ile birlikte tatbikatlar gerçekleştirilerek işletme acil durumlara hazır tutulmalıdır.

 

Acil Durum Ekipleri aşağıda belirtilen şekilde gruplar halinde oluşturulmalıdır;

 

Aşama I

 

İletişim ekibi:

-Olay haberini alır almaz öncelikle olayın çıkış bölgesini dikkate alarak diğer habercileri   ve personeli bilgilendirmek.

-Diğer ekiplere haber vermek

-Tesis Yetkililerine haber vermek.

 

Söndürme ekibi:

-En yakın söndürme cihazını faaliyete geçirerek yangına müdahale etmek

-Yangın alarm butonu kullanarak yangını bildirmek

 

Kurtarma ekibi :

-Yaralıları kurtarıp ilkyardım ekibine teslim etmek

-Kıymetli evrakı kurtarıp toplanma noktasında koruma ekibine teslim etmek

-Kıymetli malzemeyi toplama noktasına koruma ekibine teslim etmek

 

Koruma ekibi:

-Kurtarma ekiplerinin getirdiği kıymetli evrak ve malzemenin yabancı kişilerce talan   edilmemesini sağlamak

-Ekip dışındaki personelin yangına karışmasını engellemek

-İçeride mağdur olup olmadığının anlaşılması için toplanma noktasında personelim sayımında ilkyardım ekibiyle koordineli çalışıp kurtarma ekiplerine bilgi vermek.

 

İlk yardım ekibi:

-Kurtarma ekiplerinin getirdiği yaralılara ilk müdahaleyi yapmak gerekirse hastaneye sevk etmek.

-Sayımla içeride mağdur olup olmadığının araştırılmasına yardım etmek

 

Sivil Savunma Ekibi(isteğe bağlı):

Acil durum ekipleri içinde görev alan, acil durum konusunda özel eğitim almış gerektiğinde kuruluş dışında görev alabilecek yetkilendirilmiş kişilerden oluşur.

 

 

Aşama II

 

-Acil tahliye ve yangın cihazları yerleşim planları,

-Acil Çıkışlar,

-Tatbikatlar (Yangın, Deprem, Sabotaj vb.),

-Acil Durumlar Sonrası Yapılması Gereken İşlemler,

-Operasyonel Kontroller ve mevcut durum değerlendirmeleri

 

Yapılarak Acil Durum Hazırlıkları tamamlanır.