Yazdır

İş Güvenliği DanışmanlığıTÜRCERT İş Güvenliği Hizmetleri İşletmelere 6331 Sayılı kanunun tüm süreçlerini birlikte yürütmek için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Bu hizmetlerimiz arasında;

a) İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlama ve organizasyonlara katkıda bulunmak

b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek

c) Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

d) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak

e) Gerekeli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak

f) Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak

g) Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak

h) Periyodik eğitimleri yapmak

i) Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak

j) İş güvenliği talimatlarını hazırlamak

k) İş sağlığı talimatlarını hazırlamak

l) Risk değerlendirme eğitimlerini vermek

m) Çalışanların iş yeri hekimi tarafından sağlık ve çalışma ortamının gözetimi

n) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler

o) Periyodik muayene, sağlık raporu ve incelemeler

p) İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler

q) Risk analiz sonrası hizmetleri vb.

 

Ayrı ayrı yada bütünsel danışmanlık çalışması için başvurularınızı bekliyoruz.