Yazdır

İş Güveliği Eğitimiİş Güvenliği Zorunlu Eğitimleri bireysel ve kurumsal gelişimde en önemli faktördür. Bireyler ve Kurumların gelişiminde mevcut bilinç sürekli iyileştirme anlamında desteklenmeli ve bu desteği eğitim ile gidermelidir. Eğitim, mevcudu geliştirmek için sürekli alınmalıdır.

Değişen İş Sağlığı ve Güvenliği  yasal şartlarına ve teknolojiye insanların yetişmesi kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında günün şartlarını yakalama noktasında muhakkak gelişmelerle ilgili eğitimler alınmalıdır. Yeni çıkan bir kanun, yeni bir makine, yeni bir kullanım, çalışma, çalıştırma metodu, yeni bir yazılım, yeni bir üretim, yönetim sistemi, işletme ve hayat şartlarını değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere ayak uydurulamadığı zaman,  iş sağlığı ve güvenliği, işletme kalitesi ve ömrü sona erecektir. Değişim şartlarına uymak ta değişimi ve gelişimi öğrenmek anlamaktan geçer. Bu öğrenim süreci eğitimden başka bir şey değildir.

Kurumsal yaklaşımlar, değişimlere ayak uydurmak ve en önemlisi de değişen, gelişen yasal ihtiyaç ve beklentilerini sürekli takip etmekle olmaktadır. Sürekli değişen bu durumlar için işletmeler önceden önlem almalı ve gelişen, değişen şartlar için personelini eğitmelidir. 

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. İş Güvenliği Hizmetleri  6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 17. Maddesi gereği işletmelerin vermesi gereken zorunlu eğitimleri Eğitim Uzmanları ile müşterilerine sunmaktadır.

Aynı kanunun ilgili eğitim yönetmeliğinin EK 1 inde gerekli kıldığı zorunlu eğitimler  ve Firmamızın bu eğitimler haricinde Ulusla Arası İş Güvenliği Standartları eğitimleri de aşağıdaki gibidir:

 

EĞİTİM KONULARIMIZ

 

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

d) Ergonomi.

 

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

j) Ergonomi.

 

4. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standardı Eğitimi,  

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Giriş,  

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konusunda Yönetim Sistemi İhtiyacı,

OHSAS 18001 Standardının Amacı ve Gelişimi,

OHSAS 18001 Standardının Gereklilikleri, 

Yasal ve Bağlayıcı Şartlar, 

Mevzuatlar, 

Diğer Yönetim Sistemleri ile Entegrasyon Süreci.

 

 

5. OHSAS 18001 Baş Denetçi Eğitimi

 

6. İş Güvenliği Uzmanları için Uygulamalı Risk Analizi Eğitimi