Yazdır

slide4TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. İş Güvenliği Hizmetleri, Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk Değerlendirmesi uygulamaları Bakanlık sertifikalı uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır.

 

İşletmeler faaliyet alanı ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini yönetmek için kullanılan Organizasyonun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını, iş pratiklerini, prosedürleri, süreçleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin geliştirilmesini, uygulanmasını, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekliliğini sağlayan, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel direği “Tehlike Belirleme, Risk analizi ve değerlendirmesi” dir.

 

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. İş Güvenliği Hizmetleri, İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin tolere edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan tehlike belirleme, risk analizi ve değerlendirmesini yapmakta ve işletme ile yeniden anlaşarak Risk Analizi Hizmeti sonrası takibi, uygunsuzluk giderme, risk kontrol altına alma, risk düşürme uygulamaları takip hizmetleri sunmaktayız.