Yazdır

Sağlık KontrolüTÜRCERT  İş Güvenliği Hizmetleri, Sağlık kontrolleri, Raporları, test ve gözetim hizmetleri noktasında profesyonel çözüm üretmektedir. Standart yada Mobil Sağlık taramaları gerçekleştirmektedir.

 

Sağlık Kontrollerinde aşağıda belirttiğimiz unsurlar için hizmetlerimizden istifade edebilirsiniz.

 

Sağlık Gözetimi

a) Sağlık gözetimi konusunda bilgilendirme

b) Gece postaları dahil sağlık gözetimi

c) İşe dönüş muayenesi

d) Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar

e) Gebe ve emzikli çalışanların takibi

f) Meslek ve kronik hastalıkların takibi

g) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi

h) Sağlık raporu, portör muayeneleri

j) Gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri

ı) Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme

 

 

Sağlık Tarama 

1) Akciğer Grafisi

2) Odiometri (İşitme Testi)

3) Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

4) Portör Muayenesi

5) Aşılar

6) Laboratuvar Tetkikleri

 

•Kan sayımı (Hemogram)

•Tam idrar tahlili

•Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)

•Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)

•Hepatit B testi

•Serolojik tetkikler

•İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol

•Vanil mandelik asit

•Hipurik asit. v.b.

 

 

Eğitim ve Bilgilendirme

a) Genel sağlık eğitimi

b) İlk yardım eğitimi

c) Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim

 

Sağlık Raporu

6331 sayılı yasanın 1 5. maddesine göre işverenler, işçilerin, 

1) İşe girişlerinde, 

2) İş değişikliğinde,

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu alarak işe başlayabilir.

6331 sayılı kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminden veya hizmet alınan  birimlerin görevli olan işyeri hekiminden alınır.