Yazdır

slide2

30 Haziran 2012' de Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, kademeli bir şekilde çalışma hayatına girmeye başlamıştı. 01.01.2013 tarihi itibariyle 50'den az işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanmaya başlanan yasa, Haziran 2013 sonu itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin tamamında, gelecek yıl da az tehlikeli işyerleriyle kamu işyerlerinde uygulanmaya başlayacaktı.

TBMM'de bulunan torba kanun kapsamında İSG Yasası'nın bazı hükümleri için erteleme öngörülüyor. 

Tasarıya göre bu Haziran 2013 sonu İSG kapsamına giren tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde uygulama 30 Haziran 2014'te başlayacak. Yani kasap, kuaför, marangoz, çiftçi gibi tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri bir yıl daha iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmayacak. Örneğin yanında iki işçi çalıştıran kuaför 30 Haziran itibariyle bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimiyle anlaşma yapmak zorundaydı. Ertelemeyle kuaför bir yıl daha muaf olacak.

Diğer taraftan az tehlikeli sınıftaki işyerleri ile kamu işyerlerinde İSG personeli çalıştırma şartı 30 Haziran 2014' te başlayacaktı. Erteme gerçekleşirse bu işyerleri için uygulama 30 Haziran 2016'da başlayacak. Örneğin muhasebe bürosu, gelecek yıl İSG personeli çalıştırmak zorundayken, erteleme gerçekleşirse 30 Haziran 2016'ya kadar bu yükümlülükten kurtulmuş olacak.

 

Risk değerlendirmesinde erteleme yok !!!

 

İSG Yasası'nın öngördüğü risk değerlendirmesinde, acil durum planları ile çalışanların eğitimi konusunda herhangi bir erteleme söz konusu değil. 01.01.2013 tarihi itibariyle az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli bütün işyerlerinde (kamu kurumları dahil) bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Yapılmayan her ay için idari para cezaları ödenecek.